Garantier og forsikringer :

Aqua Service stiller i forbindelse med leverancer og udførelse af anlægsopgaver de garantier og sikkerhedsstillelser, som normalt kræves i henhold til kontraktgrundlaget. Udføres arbejderne f.eks. i henhold til AB 92 stilles der 15 % i garantisum, idet denne efter aflevering nedskrives til 10 %, som herefter frigives efter udløb af garantiperioden, der typisk andrager 1 år fra indkøring af anlægget er afsluttet.

Såfremt kunden har ønske om en større garantistillelse kan en sådan opnås ved et mindre pristillæg.

Herudover stiller Aqua Service naturligvis en procesgaranti, der normalt er gældende i 1 år efter afsluttet indkøring af renseanlægget.

Aqua Service har desuden tegnet en professionel ansvarsforsikring og endelig stiller Aqua Service garanti for overholdelse af udlederkravene samt vedligeholdelse af anlægget i forbindelse med indgåelse af driftsaftaler. Aqua Service tegner desuden en miljøansvarsforsikring, der dækker tab for tredjemand ved driftsuheld.

Forsikringernes dækningssummer er i øvrigt valgt udfra et ønske om, at kunderne skal kunne opnå en mindst ligeså god dækning hos Aqua Service, som der kan opnås ved andre og langt større virksomheder.

I tilfælde, hvor Aqua Service vælger at udføre en opgave i samarbejde med andre virksomheder, vil disse virksomheders garantistillelser og forsikringer medføre en yderligere sikkerhed for kunden.


Til top