Leverance:

Aqua Service udfører gerne opgaver indenfor spildevandsrensning, idet disse kan foregå som totalentrepriser eller delentrepriser.

Biologisk Procestank med biologisk C, N og P-fjernelse:

Aqua Service kan forestå leverance af systemer for simpel og/eller avanceret spildevandsrensning, hvoraf bl.a. kan nævnes :


Principskitse - Kombineret udligningstank og sand- & fedtfang:

 • Biologiske rensningsanlæg.
 • Flotationsanlæg.
 • Riste og si-arrangementer.
 • Udligningstanke.
 • Sand- og Fedtfang.
 • Beluftningssystemer.
 • Klaringstanke.
 • Slambehandling og afvandingsudstyr.
 • Tanke og doseringsudstyr for kemikalielagring og dosering.
 • Anlæg for oparbejdning af renset spildevand med henblik på genbrug/recirkulering.
 • Styresystemer.
 • Mandskabsfaciliteter.


Til top