V i r k s o m h e d s p r o f i l

Ejerforhold:

Aqua Service er et personligt ejet selskab, og blev etableret den 1. maj 1996.

Indehaver:


Firmaets indehaver Ernst S. Hjorth er uddannet miljøingeniør med speciale i hydraulik og spildevandsrensning. ESH har siden 1984 beskæftiget sig med opførelse, projektering og indkøring af renseanlæg, og har gennem årene deltaget i opførelse af et stort antal renseanlæg, hvis opbygning har varieret fra simple mekaniske renseanlæg til avancerede højteknologiske renseanlæg med biologisk fjernelse af næringssalte, filtrering, avancerede SRO-systemer, m.v..

ESH har desuden fungeret som problemknuser for såvel nye som eksisterende renseanlæg, samt i de senere år fungeret som supervisor for miljøprojekter på Ingeniørhøjskolen i Horsens

ESH har gennem årene besat en række lederstillinger indenfor spildevandsbranchen, der bl.a. har omfattet : Projektleder, Tilbudsleder, Leder af Konstruktionsafdeling, teknisk chef, salgschef og i en årrække været medlem af layout-gruppe samt ledergruppe. -For yderligere oplysning henvises til cv for ESH.

Produkt:

Aqua Service forestår udbygning og modernisering af eksisterende renseanlæg for primært fødevareindustrier, samt drift og vedligehold af mekanisk-kemisk-biologisk renseanlæg for fødevareindustrier.

Aqua Service har således tegnet driftsaftale om drift og vedligeholdelse af renseanlæg med en samlet kapacitet svarende til ca. 200.000 pe.

Aqua Service kan også tilbyde at overtage mindre dele af driftsansvaret (f.eks. procesansvar og myndigheder) på renseanlæg, eller alternativt via en totalløsning (financering, opførelse samt drift og vedligehold) reelt overtage en virksomheds spildevandsbehandling.

Aqua Service udfører desuden en række rådgivningsopgaver for danske virksomheder, hvoraf kan nævnes: Renere teknologi, udledningstilladelser, vand- og affaldsminimering, procesoptimeringer af eksisterende vandbehandlingsanlæg , udfasning af uønskede stoffer(miljøfremmede stoffer).

Til top