Rådgivning :


Aqua Service yder desuden rådgivning for primært industrier i forbindelse med bl.a.:


  • Projektering og udførelse af renseanlæg.
  • Udledningstilladelser.
  • Kapitel 5 godkendelser.
  • Forhandling med leverandører og kontraktudarbejdelser.
  • Kontakt til offentlige myndigheder vedrørende miljø.
  • Rådgivning omkring renere teknologi.
  • Oparbejdning og genbrug af vand.
  • Driftsoptimering og fejlidentifikation.

Aqua Service benyttes blandt andet som sparringspartner af virksomheder, der ønsker konkrete miljøproblemer løst på en sådan måde, at løsningsforslaget fungerer praktisk optimalt samt indebærer minimale økonomiske omkostninger. Men Aqua Service deltager desuden som konsulent for virksomheder, der via gennemgang af eksisterende forhold samt gennemgang af forventede fremtidige behov/krav ønsker udarbejdet en plan for virksomhedens fremtidige opbygning.

Problemknusning:


Moderne renseanlæg er, uanset hvor simplificeret man i øvrigt har udformet hver enkelt funktion, komplicerede i deres opbygning og virkemåde. Anlæggets opbygning baseres udover de traditionelle fagområder som maskin-, el-, styrings og byggeteknik endvidere på hydrauliske forhold samt mekaniske, kemiske og biologiske processer.

Samtlige forhold har betydning for anlæggets funktion, og det kan således være overordentlig vanskeligt at identificere den egentlige årsag til en fejlfunktion på et renseanlæg.

Optimering af et renseanlægs processer eller driftsøkonomi opgives ofte af driftspersonalet grundet manglende indsigt i en eller flere af de ovenstående fagområder.

Aqua Service besidder den nødvendige viden og erfaring, og udfører med baggrund heri en række driftsoptimeringer samt problemknusnings opgaver på såvel industrianlæg som kommunale renseanlæg.

Disse opgaver løses ofte med et minimalt timeforbrug, idet driftspersonalet efter identifikation af fejlen/manglen selv kan udføre det påkrævede arbejde.

Til top