Samarbejde og netværk

Ved løsning af opgaver, der omfatter projektering og/eller leverance af bygninger og tanke samt styretavler og SRO, benytter Aqua Service andre virksomheder, der opererer indenfor de omtalte specialer. Tilsvarende samarbejder Aqua Service ved smede- og maskinleverancer med maskinfabrikker. Disse virksomheder er nøje udvalgte, idet kriterierne for udvælgelse ikke blot omfatter knowhow men også, at Aqua Service og virksomheden via tidligere projekter har et vidtgående kendskab til hinandens arbejdsmetodik, procesopbygning, kvalitetsniveau m.v..

Der ligges herudover stor vægt på, at disse virksomheder i vid udstrækning kan udføre arbejderne selvstændigt og med et minimum af vejledning.

Endelig besidder samtlige samarbejdspartnere i lighed med Aqua Service selv betydelig praktisk erfaring, og udfører sine arbejder på baggrund af erfaring og praktisk anvendelse snarere end udfra rent teoretiske betragtninger.

Etablering/udbygning af et renseanlæg vil afhængig af arbejdets omfang samt valg af entreprise form blive udført i et samarbejde mellem Aqua Service og et antal af ovennævnte virksomheder. Så snart kunden i samarbejde med Aqua Service har besluttet hvilken entreprise form, man ønsker anvendt , kan den optimale sammensætning af virksomheder foretages.

Til top